วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ชมรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เปิดบูธเชิญ ชวน ชิม ต้นมะละกอกินใบ


ชมรมภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับชมรมพฤกษศาสตร์ใช้ช่วงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติแผนกอนุบาล นำเสนอต้นมะละกอกินใบกับการนำมาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการทำอาหาร คุณประโยชน์ของต้นมะละกอกินใบและสาระดี ๆ อีกมากมายที่นักเรียนและคณะครูนำเสนอ ซึ่งต้นมะละกอกินใบชุดนี้ได้มาจากโครงการ สธ.ปลูกป่า ทำดีเพื่อพ่อ ปีการศึกษา 2560 


ผู้ปกครองให้ความสนใจกับบูธเชิญ ชวน ชิม ต้นมะละกอกินใบ


วัตถุดิบหลักวันนี้ก็คือต้นมะละกอกินใบ 


ขอขอบคุณผู้ปกครองที่สนใจและร่วมชิมผัดต้นมะละกอกินใบรสเด็ดของนักเรียน
ชมรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เปิดบูธเชิญ ชวน ชิม ต้นมะละกอกินใบ

ชมรมภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับชมรมพฤกษศาสตร์ใช้ช่วงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติแผนกอนุบาล นำเสนอต้นมะละกอกินใบกับการนำมาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจ...